Главное меню

Joomla Slide Menu by DART Creations

Вход на сайт

Joomla Slide Menu by DART Creations

Наша поддержка

Печать
Кадровый состав > Консультанты КНЦ "Политех-Консалт > Шумлянский Юрий Владимирович > Список трудов Вернуться назад

Список трудов Шумлянского Юрия Владимировича:

Монографии

-

Учебные пособия

-

Брошюры

-

Статьи в научных специализированных изданиях 
Журналы

-

Сборники научных трудов

-

Доклады и тезисы докладов на научных конференциях

- Филиппова С.В., Ковтуненко К.В., Шумлянський Ю.В. Трансформація управління підприємницькою ланкою промисловості як виробничою системою. // Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми», Одеса, 15 травня 2003 р. – Астропринт, 2003. – С. 206-209

- Бундюк А.Н., Бундюк Ю.Р., Шумлянський Ю.В. Об использовании метода экспертных оценок в решении многокритериальных задач / А.Н. Бундюк, Ю.Р. Бундюк, Ю.В. Шумлянський // Матеріали ІІ Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту» (ОНПУ, м. Одеса, 23 травня 2013). – Одеса: ОНПУ, 2013. – С. 144-146.

Прочие учебно-методические разработки

- Завдання для виконання контрольної роботи №2 по курсу «Статистика» для студентів ІБЕІТ спеціальності 7.050106, 7.050107 / Укл.: Просянюк Н.А., Шумлянский Ю.В. - Одеса: ОНПУ, 2005 (МВ 1548, Рег №1988-РС-2005)

- Завдання для виконання контрольної роботи №1 по курсу «Статистика» для студентів ІБЕІТ спеціальності 7.050106, 7.050107. / Укл.: Просянюк Н.А., Шумлянский Ю.В. - Одеса: ОНПУ, 2005 (МВ – 1539, Рег №1987 – РС – 2005)

- Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи по курсу „Статистика” для студентів ІБЕІТ спец. 7.050108 денної та заочної форми навчання / Укл.: Просянюк Н.А., Шумлянский Ю.В. - Одеса: ОНПУ, 2006 ( МВ-2004, Рег. №2341-РС-2006)

- Методичні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи по курсу „Статистика” для студентів ІБЕІТ спец. 7.050108 денної та заочної форми навчання / Укл.: Просянюк Н.А., Шумлянский Ю.В. - Одеса: ОНПУ, 2006 (МВ-2003, Рег. №2340-РС-2006)

- Методичні вказівки до виконання практичних завдань по курсу «Статистика» для студентів ІБЕІТ спец. 7.050107, 7.050106;7.050108 денної та заочної форм навчання / Укл.: Просянюк Н.А., Шумлянский Ю.В. - Одеса: ОНПУ, 2004 (МВ-1484, Рег №1931-РС-2004)

- Слайди до курсу семінарів «Основи підприємницької діяльності» для безробітних, що стоять на обліку в центрах зайнятості Одеської області. Одеса 2010, ОНПУ, 65 с. Укладач: провідний фахівець НКНЦ «Політех-Консалт» Шумлянський Ю.В. (ел. версія, рег. МВ03777 від 17.01.11, №0447-РС-2011)

- Слайди до курсу семінарів «Основи підприємницької діяльності» за темою: «Фінансові показники, які варто враховувати при ведені бізнесу» для безробітних та студентів, що побажали стати приватними підприємцями / Укладач: Шумлянський Ю.В. Одеса: ОНПУ, 2011. – 27 с. (ел. версія, рег. МВ03991 від 09.06.2011, № 0636-РС-2011) (В)

- Слайди «Етапи дослідженні ідеї бізнесу» до курсу семінарів «Основи підприємницької діяльності» для безробітних та студентів, що побажали стати приватними підприємцями / Укладач: Шумлянський Ю.В. Одеса: ОНПУ, 2011. – 29 с. (ел. версія, рег. МВ03990 від 09.06.2011, № 0637-РС-2011) (В)

-  Методичні вказівки «Ідеї, що актуальні на даний момент часу для малого бізнесу» до курсу семінарів «Основи підприємницької діяльності» для безробітних та студентів, що виявили бажання займатись підприємницькою діяльністю / Укладач: Шумлянський Ю.В. Одеса: ОНПУ, 2011. – 50 с. (ел. версія, рег. МВ04127 від 06.10.2011, № 0761-РС-2011) (О)

- РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН навчання слухачів (студентів, безробітних, що планують займатись підприємницькою діяльністю то що) користуванню програмним забезпеченням «Інтерактивний офіс Антра» / Укладач: Шумлянський Ю.В. Одеса: ОНПУ, 2011. – 6 с. (ел. версія, рег. МВ04203 від 30.11.2011, № 0839-РС-2011) (О)

- РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Інформаційний семінар Бізнес-школа. «Інтерактивні методи навчання підприємницької діяльності» / Укладач: Шумлянський Ю.В. Одеса 2011, ОНПУ, - 4 с. (ел. версія, рег. МВ04220 від 06.12.2011, № 0855-РС-2011) (О)