Главное меню

Joomla Slide Menu by DART Creations

Вход на сайт

Joomla Slide Menu by DART Creations

Наша поддержка

Печать
Издательская деятельность > Конспекты лекций Вернуться назад

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И РАЗРАБОТКИ:

Конспекты лекций

 

 1. - Конспект лекцій з дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів спеціальності 8.050106 „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: БАХВА, 2006. – 72 с
 2. - Конспект лекцій з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 7.050106 „Облік та аудит” / Укл.: Волощук Л.О. - Одеса: БАХВА, 2006. – 82 с
 3. - Конспект лекцій з дисципліни “Економічний аналіз 1” для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит” / Укл.: Г.Б. Свінарьова. -  Одеса, 2007. - 41 с.  (КЛ-02668 от 22.11.07, Рег. № 2911-РС-2007)
 4. - Конспект лекций по дисциплине “Контроллинг” для студентов Института бизнеса, экономики и и нформационных технологий (ИБЭИТ) специальности 7.050206 “Менеджмент внешнеэкономической деятельности” студентов дневной и заочной форм обучений и подготовки специалистов, / Составитель: Левицкая А.В. Одесса: ОНПУ . - 2006. - 35 с. (КЛ-02156 от 28.02.07, Рег. № 2480-РС-2007)
 5. - Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Укл.: Л.О.Волощук. Одеса, 2006. – 51 с. (КЛ-02213 от 27.06.07, Рег. № 2534-РС-2007)
 6. - Конспект лекцій з дисципліни “Аудит” для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 7.050106 “Облік і аудит”, 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050102 “Економічна кібернетика”  / Укл.: Карножицька С.І., Сімонов В.Л. - Одеса: ОНПУ. - 2007. - 36 с. (КЛ-02185 от 25.05.07, Рег. № 2499-РС-2007)
 7. - Конспект лекцій з дисципліни “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті” для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит” / Укл.: М.С. Яценко. -  Одеса, 2007. - 61 с. (КЛ-02153 от 12.02.07, Рег. № 2476-РС-2007)
 8. - Конспект лекцій з дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” для студентів денної форми навчання спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, 7.050106 “Облік і аудит”, 7.050107 “Економіка підприємства” та 7.050102 “Економічна кібернетика”  / Укл.: Карножицька С.І., Сімонов В.Л. - Одеса: ОНПУ. - 2007. - 53 с. (КЛ-02196 от 06.06.07, Рег. № 2503-РС-2007)
 9. Конспект лекцій з дисципліни  “Бухгалтерський облік і аудит” / Укл.: Левицкая А.В. -  Одеса: ОНПУ, 2007. - 75 с
 10. Конспект лекцій з дисципліни  “Економіко-організаційні основи енергозбереження” / Укл.: Левицкая А.В. -  Одеса: ОНПУ, 2007
 11. - Конспект лекцій з дисципліни  “Фінанси та кредит” / Укл.: Левицкая А.В. -  Одеса: ОНПУ, 2007
 12. - Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 7.050106, 7.050108, 7.0502, 7.050102, 7.050201. / Укл.: Н.О. Просянок, М.О. Ананська. Одеса: ОНПУ, 2008. – 59с. №3148-РС-2008
 13. - Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування та податковий облік» для студентів за фахом 7.050106 – «облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укладач: Просянюк Н.О. Одеса: ОНПУ, 2008. – 58с. №3238 – РС – 2009
 14. - Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для студентів ІБЕІТ економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання за спеціальністю «Економіка та підприємство». / Укл.: Просянюк Н.О., Варчук О.А. Одеса – 2009., ОНПУ,69с. №3291 – РС – 2009
 15. - Конспект лекцій з «Економіка галузі» для студентів напряму підготовки – «Електромеханіка» / Укл.: Філиппова С.В., Балан О.С., Продіус І.П. Одесса: ОНПУ, 2010. – 68 с. (ел. версія, рег. МВ03397 від 02.02.10, №0075-РС-2010)
 16. - Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах» для студентів заочної форми навчання Навчально-наукового інституту дистанційної і заочної освіти (НІДЗО), Центру післядипломної освіти (ЦПО) спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Укл.: Варчук О.А., - Одеса: ОНПУ, 2010. – 147 с. (ел. версія, рег. № КЛ03359 від 22.01.2010. № 00028-РС-2010)
 17. - Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетування для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання за напрямом економіка і підприємництво для спеціальностей 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит»,  7.050108 / Укл.: Г.Б.Свінарьова. – Одеса, 2010. – 51с. (ел. версія, рег. № КЛ03376; №0053-РС-2010)
 18. - Конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей 7.050102 «Економічна кібернетика», 7.050106 «Облік та аудит» / Укл.: Балан О.С. – Одеса: ОНПУ, 2010. – 64 с. (ел. версія, рег. МВ03406 від 04.02.10, №0076-РС-2010)
 19. - Конспект лекцій з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит» / Укл.: М.С. Яценко, Л.О. Волощук – Одеса, 2009.-41 с. (ел. версія, рег. МВ03498від 12.03.10, №169-РС-2010)
 20. - Конспект лекцій з дисципліни «облік на підприємстві» для студентів всіх форм навчання ІБЕІТ, НІДЗО, ЦПО спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» / Укл.: Варчук О.А., Бут Н.В., - Одеса: ОНПУ, 2010. 90 с. (ел. версія, рег. № КЛ03367 від 26.01.2010. № 0033-РС-2010)
 21. - Конспект лекцій з дисципліни «Управляння персоналом» для студентів ІПТДМ денної форми навчання / Укл.: М.С. Яценко. Одеса: ОНПУ, 2009. – 7 с. (ел. версія, рег. МВ03472 від 15.02.10, №0097-РС-2010)
 22. - Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей 7.050102 «Економічна кібернетика», 7.050106 «Облік та аудит», 7.050108 «Маркетинг» / Укл.: Балан О.С. – Одеса: ОНПУ, 2010. – 80 с. (ел. версія, рег. МВ03402 від 02.02.10, №0077-РС-2010)
 23. - Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 7.050106 та 8.050106 «Облік та аудит» / Укл.: Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2010. – 109 с. (ел. версія, рег. МВ03453 від 10.02.10, №0071-РС-2010)
 24. - Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий облік 2» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Облік і аудит» напрямку підготовки 7.030509 / Укл.: Просянюк Н.О. – Одеса: ОНПУ, 2010, 94 с. (ел. версія, рег. КЛ03594 від 16.09.10, №314-РС-2010)
 25. - Конспект лекцій основних лекцій з дисципліни «Аудит» для студентів за галуззю знань «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання / Укладач: С.О. Черкасова. – Одеса: ОНПУ, 2010. – 47 с. (ел. версія, рег. МВ03479від 16.02.10, №0103-РС-2010)
 26. - Конспект лекций по дисциплине «Деньги и кредит» для иностранных студентов специальностей «Экономическая кибернетика», «Учет и аудит» / Сост.: Балан А.С. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 111 с. (ел. версія, рег. КЛ03796 від 25.01.11, №0460-РС-2011)
 27. - Конспект лекций по дисциплине «Финансы предприятий» для иностранных студентов специальностей «Экономическая кибернетика», «Учет и аудит» / Сост.: Балан А.С. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 90 с. (ел. версія, рег. КЛ03797 від 25.01.11, №0461-РС-2011)
 28. - Конспект лекцій з першого семестрового модулю дисципліни «Фінансовий облік 1» для підготовки бакалаврів за напрямом 0305 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит» / Укладач: В.В. Кірсанова. Одеса: ОНПУ, 2011. – 53 с. (ел. версія, рег. КЛ03809 від 28.01.11, №0471-РС-2011)
 29. - Курс лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Енергетичний менеджмент» ІДЗО / Укладач Левицька А.В. – Одеса, ОНПУ, 2011. – 102с. (ел. версія, рег. КЛ03826 від 07.02.2011, №0485-РС-2011)
 30. - Курс лекцій з дисципліни «Контролінг» для студентів денної форми навчання підготовки 6.030601 «Менеджмент» Інституту бізнесу, економіки й інформаційних технологій / Укладач Левицька А.В. – Одеса, ОНПУ, 2011. (ел. версія, рег. КЛ03827 від 07.02.2011, №0486-РС-2011)
 31. - Конспект лекций по дисциплине «Статистика» для иностранных студентов специальности 6.030601 – «Менеджмент» направления подготовки 0306 – «Менеджмент и администрирование» дневной формы обучения / Составители: Балан А.С., Башинская И.А. Одесса: ОНПУ, 2011. – 84 с. (ел. версія, рег. КЛ04057 від 05.07.2011, № 0685-РС-2011)
 32. - Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» для студентів спеціальності 6.030601 – «Менеджмент» денної форми навчання / Укладачі: Балан О.С., Башинська І.О. Одеса: ОНПУ, 2011. – 75 с. (ел. версія, рег. КЛ04058 від 01.07.2011, № 0686-РС-2011)
 33. - Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 6.030602 «Менеджмент» спеціальності 7.03060104, 8.0306014 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укладач: В.В. Кірсанова – ОНПУ, 2011. – 104 с. (ел. версія, рег. КЛ04189 від 16.11.2011, № 0817-РС-2011)
 34. - Конспект лекцій з дисципліни «Аудит» для студентів за фахом 7.050201 «Менеджмент організацій» / Укладач: Балан А.А., Павлишин К.О. Одеса: ОНПУ, 2011. – 96 с. (ел. версія, рег. КЛ04258 від 23.12.2011, № 0881-РС-2011)
 35. - Конспект лекцій з дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальностей 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит» / Укл.: М.С. Яценко. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 50с. (ел. версія, рег. КЛ04358 від 15.02.12, №0987-РС-2012)
 36. - Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напрямку підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» / Укл.: Варчук О.А.., Просянюк Н.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 156 с. (ел. версія, рег. КЛ04650 від 02.07.12, №1230-РС-2012)
 37. - Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Укл.: Варчук О.А, Ананська М.О. – Одеса: ОНПУ, 2012. – 224 с. (ел. версія, рег. КЛ04669 від 04.09.12, №1233-РС-2012)
 38. - Конспект лекций по дисциплине «Модели и методы принятия решений в анализе и аудите» для иностранных студентов ИБЭИТ направления подготовки 6.030509 и по специальностям 7.03050901, 8.03050901 «Учет и аудит» дневной формы обучения / Сост.: З.Н. Соколовская, М.С. Яценко, И.А. Башинская – Одесса: ОНПУ, 2012. – 48 с. (ел. версія, рег. КЛ04690 від 10.09.12, №1255-РС-2012)
 39. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» для студентів за напрямом підготовки - 6.030509 «Облік і аудит»,галузі знань – 0305 – «Економіка та підприємництво» / Укладачі: к.е.н., доц.. Смоквіна Г.А., к.е.н, ст.викл. Міхляєв М.О. Одеса: ОНПУ, 2012.- 108 с. (ел.версія, рег. № КЛ04740 від 02.10.2012, №1321-РС-2012)
 40. Конспект лекций по дисциплине «Статистика» (для студентов 2 курса дневной и 3 курса заочной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, отрасли знаний - 0305 - «Экономика и предпринимательство», направления подготовки 6.030509 «Учет и аудит», 6.030504 «Экономика предприятия» , 6.030507 - «Маркетинг») / Сост.: Г.А. Смоквина, Н.А. Просянюк; О.А. Варчук; Одесса: ОНПУ, 2012 - 128 с. (ел.версія, рег. № КЛ 04828 від 12.11.2012, № 1392- РС-2012)
 41. - Конспект лекций по дисциплине «Экономика труда и социально-трудовые отношения» для студентов по направлению подготовки 6.030509 «Учет и аудит», отрасли знаний: 0305 – «Экономика и предпринимательство» / Состав.: Смоквина А.А., Михляев М.А. Одесса: ОНПУ, 2013. – 124 с., рус.яз. (ел. версія, рег. КЛ05092 від 06.03.13, №1650-РС-2013)
 42. Конспект лекцій з дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: Свінарьова Г.Б. – Одеса: ОНПУ, 2013. – 75 с. (ел. версія, рег. МЛ05189 від 11.06.13, №1738-РС-2013)
 43. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань – 0305 - «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 – «Маркетинг» ) / Укладачі.: Г.А. Смоквіна, Н.О. Просянюк; О.А. Варчук; Одеса: ОНПУ, 2012 – 119 с. (ел.версія, рег. № КЛ04822 від 09.11.2012, №1387-РС- 2012)
 44. Конспект лекцій з дисципліни «Статистика» (для студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Укладачі: к.е.н., доц. Г.А. Смоквіна, к.е.н., доц. Л.О. Волощук. Одеса: ОНПУ, 2012 – 115 с. (ел.версія, рег. № КЛ 04818 від 08.11.2012, № 1386-РС-2012)
 45. Конспект лекций по дисциплине «Статистика» (для студентов всех форм обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр, отрасли знаний 0306 «Менеджмент и администрирование», направления подготовки 6.030601 - «Менеджмент») / Сост.: А.А. Смоквина, Л.О. Волощук. Одесса: ОНПУ, 2012 - 115 с. (ел.версія, рег. № КЛ04819від 09.11.2012, № 1385-РС-2012)
 46. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка галузі» для студентів інституту електромеханіки та енергоменеджменту (ІЕЕ) денної форми навчання спеціальності 7.050701, 7.050702, «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електромеханіка» / Укл.: С.А. Нізяєва, – Одеса, ОНПУ 2012. – 129 с. (ел. версія, рег. КЛ04920 від 07.12.12 №1487-РС-2012)
 47. Конспект лекцій з дисципліни «Професійна етика бухгалтера і аудитора» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної форми навчання спеціальності 7.030509 «Облік і аудит» / Укл.: С.А. Нізяєва, – Одеса, 2012. – 110 с. (ел. версія, рег. КЛ04924 від 07.12.12 №1488-РС-2012)
 48. Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій (ІБЕІТ) денної та заочної форми навчання за спеціальністю 8.18010014 – «Управління фінансово-економічною безпекою» /Уклад.: Башинська І.О. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 207 с. (ел. версія, рег. КЛ05549 от 28.04.2014 г. № 2031-РС-2014)
 49. Курс лекцій з дисципліни «Наукове та методологічне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань - 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ», Напрям підготовки - 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» («Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»)/ Укл.: д.э.н., проф. Філиппова С. В., к.е.н., доц . Г. А. Смоквина: ОНПУ, 2014 - 85  с., укр. мов. (ел.версія  КЛ05633 від 13.06.14., №2141-РС-2014)
 50. Конспект лекцій з дисципліни «Управління проектами» для студентів ІЕЕ, ІДЗО напряму підготовки 7.050701, 8.050701 «Енергетичний менеджмент»  / Укл.: Ковтуненко Ю.В. - Одеса: ОНПУ, 2013. - 121 с. (ел. версія, рег. КЛ05532 от 22.04.2014 г. № 2015-РС-2014)
 51. Конспект лекцій з курсу «Організація виробництва та маркетинг» для студентів ІЕЕ, ІДЗО напряму підготовки 6.050701, «Електротехніка та електротехнології / Укладач: Ковтуненко Ю.В. – Одеса, 2014. – 78 с. (ел. версія, рег. КЛ05644 от 17.06.2014 г. № 2130-РС-2014)
 52. Конспект лекцій з дисципліни  “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” для підготовки спеціалістів та магістрів  за напрямом  6.030601 «Менеджмент»  спеціальності 7.03060104, 8.0306014 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» /  Укладач :  В.В. Кірсанова – ОНПУ, 2014. – 100 с. (ел. версія, рег. КЛ05675 від 25.06.14, № 2182-РС-2014)
 53. Конспект лекцій з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»/ Укладач : Л.О. Волощук – ОНПУ, 2014. – 87 с. (ел. версія, рег. КЛ05485 від 11.04.14, № 1985-РС-2014)
 54. Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»/ Укл.: Г.Б. Свінарьова – ОНПУ, 2014. – 78 с. (ел. версія, рег. КЛ05766 від 14.07.14, № 2235-РС-2014)