Главное меню

Joomla Slide Menu by DART Creations

Вход на сайт

Joomla Slide Menu by DART Creations

Наша поддержка

Печать
Кадровый состав > Профессорско-преподавательский состав > Бут Наталья Владимировна > Список трудов Вернуться назад

Список трудов Бут Натальи Владимировны:

Монографии
-
Учебные пособия
-
Брошюры
-
Статьи в научных специализированных изданиях 
Журналы

- Е.А.Арсирий, Н.В.Бут. Определение стоимости проектирования и сопровождения дистанционной информационной системы на основе интеллектуального анализа данных // Холодильная техника и технология. – Автоматика и компьютерная техника. – Одесса, - 2008. – С. 66-70.

Сборники научных трудов

- М.С. Яценко, Н.В. Бут. Управління витратами та тарифами з надання інфокоммунікаційних послуг за допомогою сучасних інформаційних технологій // Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий збірник. – Одеса, 2011. – Вип. 3(37). – С.177-184

Доклады и тезисы докладов на научных конференциях

- Визначення вартісних характеристик розробки дистанційної інформаційної системи на основі інтелектуального аналізу даних / Бут Н.В. // Тези доповідей 43-ої наукової конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів "Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі". Одеса: ОНПУ, 2008. — 295 с. — Режим доступу: //http://www.library.ospu.odessa.ua/online/Conference/tez_43/1-6.pdf //10.12.2008г

- Бут Н.В. Автоматизация ведения учета реализации товара с помощью ПП «1С: бухгалтерии» версии 7.7 // Матеріали Першої науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті» (Одеський національній політехнічний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. 17-19 травня 2010). – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2010. – С.62-64.

Прочие учебно-методические разработки

- Методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Облік на підприємстві» для студенітв денної форми навчання спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організації» / Укл.: Варчук О.А., Бут Н.В. – Одеса: ОНПУ, 2010. – 65 с. (ел. версія, рег. № МВ03358 від 22.01.2010. № 00027-РС-2010)

- Конспект лекцій з дисципліни «облік на підприємстві» для студентів всіх форм навчання ІБЕІТ, НІДЗО, ЦПО спеціальності 7.050201 «Менеджмент організації» / Укл.: Варчук О.А., Бут Н.В., - Одеса: ОНПУ, 2010. 90 с. (ел. версія, рег. № КЛ03367 від 26.01.2010. № 0033-РС-2010)

- Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Облік на підприємстві» для студентів денної форми навчання спеціальності 7050201 «Менеджмент організації» / Укл.: Варчук О.А., Бут Н.В. – Одеса: ОНПУ, 2010. – 17 с. (ел. версія, рег. МВ03756 від 21.12.10, №0424-РС-2010)

- Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Облік на підприємстві» для студентів денної форми навчання спеціальностей 7050201 «Менеджмент організації» / Укл.: Варчук О.А., Бут Н.В. – Одеса: ОНПУ, 2010. – 63 с. (ел. версія, рег. МВ03757 від 21.12.10, №0425-РС-2010)

- Задания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Учет на предприятии» для студентов дневной формы обучения специальности 7050201 «Менеджмент организации» / Сост.: Варчук О.А., Бут Н.В. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 17с. (ел. версія, рег. МВ03780 від 17.01.11, №0445-РС-2011)

- Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Учет на предприятии» для студентов дневной формы обучения специальности 7050201 «Менеджмент организации» / Сост.: Варчук О.А., Бут Н.В. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 64с. (ел. версія, рег. МВ03781 від 17.01.11, №0446-РС-2011)

- Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: Бут Н.В. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 17 с. (ел. версія, рег. МВ03956 від 24.05.2011, № 0601-РС-2011) (В)

- Задания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Бухгалтерский учет» для иностранных студентов дневной формы обучения специальности 6.030509 «Учет и аудит» / Сост.: Бут Н.В. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 17 с. (ел. версія, рег. МВ03958 від 24.05.2011, № 0602-РС-2011) (В)

- Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Бухгалтерский учет» для иностранных студентов дневной формы обучения специальности 6.030509 «Учет и аудит» / Сост.: Бут Н.В. – Одесса: ОНПУ, 2011. – 64 с. (ел. версія, рег. МВ03957 від 24.05.2011, № 0603-РС-2011) (В)

- Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: Бут Н.В. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 63 с. (ел. версія, рег. МВ03955 від 24.05.2011, № 0604-РС-2011) (В)

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить